Zorgverzekering

Praktijk Yvonne Daalmans

Medisch Pedicure & Gezondheidstherapie

Klik hier: voor mijn privacy policy

in het kader van de nieuwe

Europese privacywet: Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Voor de officiële gegevens klik hier:

Zorgverzekering

Mijn praktijk wordt erkend door de belangrijkste zorgverzekeraars van Nederland. Ik sta ingeschreven bij Vektis als 'erkend zorgverlener'. Zowel voor mijn pedicurepraktijk evenals voor mijn praktijk voor gezondheidstherapie heb ik een zogeheten AGB code (Algemeen GegevensBeheer zorgverleners).

 

Dat betekent dat een deel van mijn behandelingen vergoed kunnen worden uit de basis- of aanvullende zorgverzekering. Dat is uiteraard afhankelijk van uw ziektebeeld, zoals vastgesteld door uw huisarts of specialist, de behandeling en de wijze waarop u verzekerd bent. Bij twijfel, raadpleeg uw polisvoorwaarden of neem contact op met uw zorgverzekeraar.

 

Voor de behandeling van diabetespatienten ben ik gecontracteerd door de huisartsenzorggroep Westelijke Mijnstreek Meditta en heb ik diverse contract-afspraken met podotherapeuten in de omgeving.

Belangrijke informatie over uw zorgverzekering in 2019

 

 

Het eigen risico bedraagt in 2019 € 385 per jaar.

 

Klik op het logo om de website van deze instellingen te bezoeken

De meeste kosten voor alternatieve geneeswijzen (gezondheidstherapie) worden alleen vergoed wanneer u daar aanvullend voor verzekerd bent. Raadpleeg uw polisvoorwaarden.

Eigen risico, hoe zit dat nou precies?

Er is veel onduidelijk-heid over de werking van het eigen risico in de basisverzekering.

Klik hieronder voor het informatiebulletin.

Eigen risico 2019

 

De Eerste en Tweede Kamer hebben ingestemd met het gelijk houden van het eigen risico op € 385 in 2019 en de daarop volgende jaren (...).